Visie

Sleutels

Onze poort staat open

Onze school vormt een warme leer- en leefgemeenschap met geloof en vertrouwen in elke leerling. Bij ons heeft elke leerling een naam en een gezicht. Leerlingen die zich goed voelen op school versterken elkaar tijdens het opgroeien. We vinden het belangrijk dat je in de klassen en op de speelplaats leert omgaan en samenwerken met andere leerlingen op een rustige en respectvolle manier.

De leerling eerst

Leerkrachten, ondersteunend personeel, leerlingbegeleiders en directie creëren een zorgzame sfeer waar je je welkom voelt en waar je jezelf kan zijn. De school brengt niet alleen leerinhouden bij, maar ‘sleutelt’ ook aan houdingen, opvattingen en waarden die je zullen wapenen tegen een samenleving die alsmaar complexer wordt.

Solidair en verbonden

We dagen onze jonge mensen uit om in een christelijke sfeer hun talenten te ontplooien en mee te bouwen aan een samenleving die solidariteit en verbondenheid waarmaakt.

Tover met talent

Elke leerling wordt uitgedaagd om zijn talenten te ontwikkelen. We leren jonge mensen verantwoord kiezen, beslissen en handelen om hun eigen toekomst uit te bouwen. We werken aan verschillende soorten van vaardigheden op een aangepast niveau. We zoeken niet naar de beste leerling, maar we proberen het beste in iedere leerling naar boven te halen. We helpen jou bij het kiezen van de juiste studierichting en reiken je ook tips aan om de leerstof te verwerken.

Digitaal? Allemaal!

We willen onze leerlingen opleiden tot digitaal geletterde jongeren. ICT wordt ingezet als leermiddel en geïntegreerd in de lessen.

Visietekst

Onze school vormt een warme leer- en leefgemeenschap met geloof en vertrouwen in elke leerling.
Bij ons heeft elke leerling een naam en een gezicht.

Campus Lievegem biedt kwaliteitsvol onderwijs aan, rekening houdend met de talenten van elke leerling.
We leren jonge mensen verantwoord kiezen, beslissen en handelen om hun eigen toekomst uit te bouwen.

Vakbekwame leerkrachten werken leerlinggericht.

We dagen onze jonge mensen uit om met al hun talenten aan de slag te gaan en mee te bouwen aan een samenleving die solidariteit en verbondenheid waar maakt. Hierbij stellen we de christelijke waarden voorop.

MIDDENSCHOOL SV

Lt. Dobbelaerestraat 16
9930 Lievegem
Tel. 09 372 78 38
sv@campuslievegem.be
Marijke Versprille

BOVENBOUW SL

Dreef 47
9930 Lievegem
Tel. 09 372 77 18
sl@campuslievegem.be
Karen De Blende