Studiebegeleiding

In de eerste graad wordt voldoende tijd besteed aan Leren Leren. Alle leerkrachten starten het schooljaar met het bespreken van een studiewijzer. Zo weten de leerlingen perfect wat van hen voor elk vak verwacht wordt.

In de les L&L (Leer- en Leefwijs) wordt hier, zeker naar aanleiding van de grote toetsen, extra tijd aan besteed.

Op geregelde tijdstippen bekijken de leerkrachten in een klassenraad welke leerlingen extra ondersteuning kunnen gebruiken. We kunnen het volgende aanbieden:

Leren Leren (LELE)

In zes sessies leer je hier je werk plannen, rekening houdend met andere wekelijkse activiteiten zoals sport, jeugdbeweging, .... Je leert ook hoe je best een les synthetiseert en hoe je hiervan een bondig schema kunt maken. Dit gebeurt onder begeleiding van leerlingenbegeleiders.

Huiswerkklas

Hier leer je hoe je ’s avonds best aan je schoolwerk begint. Je leert er ook een weekplanning op te maken. Hierin zitten maximaal zes leerlingen. Een vakleerkracht begeleidt de huiswerkklas.

Wekelijkse inhaallessen

Voor Nederlands, Frans en wiskunde worden inhaallessen georganiseerd als remediëringsmiddel na een tekort op een toets of als extra ondersteuning na een afwezigheid omwille van ziekte, …

Studeren op school

Wie met de schoolbus rijdt, blijft verplicht in de busstudie. Wie het moeilijk vindt om thuis te studeren, kan gebruik maken van de avondstudie tot 17.00 u. en dit op maandag, dinsdag en donderdag.

Tijdens de examenperiodes is het mogelijk om in de namiddag op school te studeren, behalve op woensdag- en vrijdagnamiddag.

Studiekeuzebegeleiding

De Middenschool SV is een eerstegraadsschool. Wij bieden er een brede waaier aan opties aan. Dit stelt de leerlingen in staat om van vele vakken te proeven, van meer theoretische tot meer praktische. Op die manier kunnen zij zich een beter beeld vormen van de mogelijkheden in de tweede graad. In het tweede jaar zal in de lessen L&L (Leer- en Leefwijs) voldoende aandacht besteed worden aan studiekeuzebegeleiding. De leerlingen proberen hierin hun eigen talenten en interesses in kaart te brengen. De leerlingen doen op www.onderwijskiezer.be de interessetest om een nog optimalere keuze te kunnen maken. Ook het advies van de leerkrachten en de evolutie in niveaugroepen zullen meebepalend zijn voor het maken van de juiste studiekeuze.

In de tweede graad staan we stil bij studietips en Leren Leren.  In elk vak krijgen leerlingen een studiewijzer met concrete info over het studeren van dat vak.

Naar de derde graad toe wordt meer en meer de nadruk gelegd op zelfstandigheid en worden leerproblemen individueel aangepakt. Dan kan je bij een van de leerlingenbegeleiders een traject volgen met aandacht voor planning, verwerken van grotere leerstofonderdelen, motivatie …

Bij tekorten wordt dit samen bekeken met de leerling aan de hand van een fiche evaluatie probleemvak en wordt een remediëringsaanbod gedaan.

We maken ook werk doorheen verschillende initiatieven van studiekeuzebegeleiding naar het hoger onderwijs toe.

Studeren op school

Wie het moeilijk vindt om thuis te studeren, kan gebruik maken van de busstudie: op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tot 17 uur.

Tijdens de examenperiodes is het mogelijk om in de namiddag op school te studeren, behalve op woensdagnamiddag.

MIDDENSCHOOL SV

Lt. Dobbelaerestraat 16
9930 Lievegem
Tel. 09 372 78 38
sv@campuslievegem.be
Marijke Versprille

BOVENBOUW SL

Dreef 47
9930 Lievegem
Tel. 09 372 77 18
sl@campuslievegem.be
Karen De Blende