Talentenmodules

In de middenschool willen we graag toveren met jouw talenten. Daarvoor kan je reeds in het eerste jaar kiezen uit 3 talentenmodules:

KLASSIEKE TALEN
Deze module richt zich tot leerlingen met een grote belangstelling voor taal, cultuur en literatuur.
Zie je het zitten om regelmatig te studeren en te herhalen?
Dan is dit een talentenmodule voor jou.

STEM
STEM staat voor Science (wetenschappen), Technology (technologie), Engineering (ingenieurskunde) en Mathematics (wiskunde). Er zijn 4 modules. Je leert er een project creëren en uitschrijven. Programmeren stimuleert je creativiteit.
In dit traject leer je ook creatief denken bij het oplossen van problemen, maar leer je ook gebruik maken van aangeboden stappenplannen, tekeningen, … Je leert doelgericht hulpmiddelen kiezen en gebruiken.
Wil je logisch leren denken en probleemoplossende vaardigheden aanleren? Kies dan voor deze talentenmodule.

ECONOMIE & ORGANISATIE
Geboeid door de financiële wereld? Wil je weten hoe kopen en verkopen werkt en ben je taalvaardig?
Dan zal Economie & Organisatie zeker in de smaak vallen.


Ook in het tweede jaar bieden we een waaier van keuzes aan. Hier volg je een basisvorming van 27 lesuren, aangevuld met een talentenmodule van 6 uur. Voor de talentenmodules kan je kiezen uit:

KLASSIEKE TALEN
MODERNE TALEN & WETENSCHAPPEN
ECONOMIE & ORGANISATIE
STEM-WETENSCHAPPEN
STEM-TECHNIEKEN
MAATSCHAPPIJ & WELZIJN

Talentenmodules in de 2e graad

Op Campus Lievegem kijken we anders naar leerlingen. We vertrekken vanuit hun talenten om zo te bouwen aan een pakket vaardigheden en kennis. We willen iedere leerling uitgedaagd en goed voorbereid naar de eindmeet brengen van het secundair onderwijs. Gedurende 2 uur per week wordt er heel vernieuwend gewerkt met als doel hun talenten uit te bouwen.

Latijn
In de uren Latijn bestudeer je een klassieke taal en oude, maar soms verrassend actuele teksten. Door heel regelmatig vocabularium te studeren, krijg je een rijkere woordenschat en leer je de oorsprong van vele woorden in moderne talen. Je leert zinnen en teksten zorgvuldig analyseren en interpreteren. Zo word je getraind in abstract en logisch denken en word je taalvaardiger.

Sport
Naast de twee uur verplichte lichamelijke opvoeding voor iedereen, kies je voor twee uur extra lichaamsbeweging. Dit heeft een positief effect op de algemene schoolprestaties. Er wordt tevens gewerkt aan volharding, doorzetting en discipline.

STEM
STEM staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics. Je bent als leerling wetenschappelijk geïnteresseerd. Je hebt interesse voor de wereld om je heen en wil de achtergrond van de processen die zich rondom ons afspelen, kennen. Je wordt graag uitgedaagd in een realistische context om creatief op zoek te gaan naar oplossingen. Je werkt projectmatig en maakt kennis met de wereld van wetenschap en techniek.

Artistieke vorming
Samen creatief zijn in een artistieke discipline helpt om nieuwe aspecten van de persoonlijkheid te ontdekken. Ervaring leert dat dit een leuke, maar effectieve manier is om beter te communiceren en om beter samen te werken. Onze leerkrachten laten je evolueren in een creatieve discipline waar je oorspronkelijk weinig of niets van weet.

Humane wetenschappen
Je leert vanuit gedragswetenschappelijke invalshoek te kijken naar individu en samenleving. Dit vanuit verschillende wetenschapsdomeinen:
In de modules psychologie en sociologie maak je kennis met verschillende theorieën over de mens en je leert over de ontwikkeling en het gedrag van mensen, over hun onderlinge relaties, maar ook over culturen en sociale structuren.
In de module filosofie leer je nadenken over waarheid, kennis en zingeving. In de module kunst en cultuur leer je kunst te begrijpen en te situeren in tijd en ruimte.

In het zesde jaar bieden we Spaans en Italiaans aan als vierde moderne vreemde taal. 
Filosoferen of liever wat meer beweging? Het kan, kijk naar de talentenmodules in de derde graad en ontplooi jouw talent. 

Latijn
In de uren Latijn bestudeer je een klassieke taal en oude, maar soms verrassend actuele teksten. Door heel regelmatig vocabularium te studeren, krijg je een rijkere woordenschat en leer je de oorsprong van vele woorden in moderne talen. Je leert zinnen en teksten zorgvuldig analyseren en interpreteren. Zo word je getraind in abstract en logisch denken en word je taalvaardiger. 

Sport
Naast de twee uur verplichte lichamelijke opvoeding voor iedereen, kies je voor twee uur extra lichaamsbeweging. Dit heeft een positief effect op de algemene schoolprestaties. Er wordt tevens gewerkt aan volharding, doorzetting en discipline. Er komt ook een theoretisch luik aan bod waarbij de anatomie van het menselijk lichaam (werking van spieren en verloop)  wordt uitgediept en sportvoeding.

Artistieke vorming
Via erg uiteenlopende beeldende opdrachten gaan de leerlingen op ontdekking en leren ze nieuwe materialen, culturen, kunstvormen en kunstenaars kennen. Via onderzoek, creëren en reflecteren, vinden de leerlingen al vlug een eigen stijl waarin ze zich verder zullen ontplooien. In de 3de graad ligt de klemtoon op mixed media, gaan de leerlingen digitaal aan de slag met tekeningen of schilderijen en zetten ze enkele eerste stapjes in filmbewerking.

Humane wetenschappen

 

MIDDENSCHOOL SV

Lt. Dobbelaerestraat 16
9930 Lievegem
Tel. 09 372 78 38
sv@campuslievegem.be
Marijke Versprille

BOVENBOUW SL

Dreef 47
9930 Lievegem
Tel. 09 372 77 18
sl@campuslievegem.be
Karen De Blende