Zoekresultaten

  3de graad Economie-Wiskunde

  Deze studierichting bestaat uit twee componenten: Economie en Wiskunde.
  In de component economie verwerf je inzicht in economisch-maatschappelijke problemen. De leerinhoud bestaat enerzijds uit algemene economie waarin de werking van de markteconomie centraal staat. Anderzijds worden in de bedrijfswetenschappen de verschillende aspecten van het ondernemen (economisch, juridisch, boekhoudkundig en ethisch) vanuit de stakeholdervisie belicht.
  Wiskunde vormt de tweede belangrijke component van deze studierichting. In de derde graad kan de 6 u.-cursus Wiskunde – via de talentenmodule – nog uitgebreid worden tot 8 u. In deze studierichting klimt het onderwijs in de wiskunde naar een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie.
  Dit gebeurt via de deelvakken algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening.
  Deze algemeen vormende richting biedt ook een belangrijk pakket moderne talen.

  Je hebt interesse voor actuele economische en maatschappelijke problemen.
  Je hebt een uitgesproken aanleg voor wiskunde.

  Deze studierichting bereidt je in principe niet voor op de arbeidsmarkt. Het is de bedoeling dat je na deze vorming kiest voor een professioneleof een academische bachelor met aansluitend een masteropleiding. Hierbij heb je de keuze uit een breed studieaanbod. De studiekeuze-activiteiten in de derde graad zullen je hierover voldoende informeren.
  Hoe nauwer het vakkenpakket van de gevolgde richting aansluit bij de gekozen studierichting in het hoger onderwijs, hoe beter je op deze vervolgstudie voorbereid bent.

  • Basisvorming

  • Vakken

   1ste jaar

   2de jaar

  • Godsdienst
   2
   2
  • Aardrijkskunde
   1
   1
  • Engels
   2
   2
  • Frans
   3
   3
  • Geschiedenis
   2
   2
  • Lichamelijke opvoeding
   2
   2
  • Natuurwetenschappen
   2
   2
  • Nederlands
   4
   4
  • Specifiek gedeelte

  • Vakken

   1ste jaar

   2de jaar

  • Economie
   4
   4
  • Informaticawetenschappen
   1
   1
  • Wiskunde
   6
   6
  • Complementair gedeelte

  • Vakken

   1ste jaar

   2de jaar

  • Talentenmodule
   2
   2
  • Totaal
   31
   31

  Talentenmodules

  Eén talentenmodule te kiezen uit volgende opties:

  • Humane wetenschappen
  • Vakken

   1ste jaar

   2de jaar

  • Humane wetenschappen
   2
   2
  • Totaal
   2
   2
  • Artistieke vorming
  • Vakken

   1ste jaar

   2de jaar

  • Artistieke vorming
   2
   2
  • Totaal
   2
   2
  • Spaans
  • Vakken

   1ste jaar

   2de jaar

  • Spaans
   2
   2
  • Totaal
   2
   2
  • Sport
  • Vakken

   1ste jaar

   2de jaar

  • Sport
   2
   2
  • Totaal
   2
   2
  • Wiskunde
  • Vakken

   1ste jaar

   2de jaar

  • Wiskunde
   2
   2
  • Totaal
   2
   2

  MIDDENSCHOOL SV

  Lt. Dobbelaerestraat 16
  9930 Lievegem
  Tel. 09 372 78 38
  sv@campuslievegem.be
  Marijke Versprille

  BOVENBOUW SL

  Dreef 47
  9930 Lievegem
  Tel. 09 372 77 18
  sl@campuslievegem.be
  Karen De Blende