Zoekresultaten

  3de graad Economie-Wiskunde

  Deze studierichting bestaat uit twee componenten: Economie en Wiskunde. 

  In de component Economie verwerf je inzicht in economisch-maatschappelijke problemen. De leerinhoud bestaat enerzijds uit algemene economie waarin de werking van de markteconomie centraal staat. Anderzijds worden in de bedrijfswetenschappen de verschillende aspecten van het ondernemen (economisch, juridisch, boekhoudkundig en ethisch) vanuit de stakeholdervisie belicht. Wiskunde vormt de tweede belangrijke component van deze studierichting. In de derde graad kan de 6 u.-cursus Wiskunde – via de talentenmodule – nog uitgebreid worden tot 8 u. In deze studierichting
  klimt het onderwijs in de wiskunde naar een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie. Dit gebeurt via de deelvakken algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening.

  Je bent geïnteresseerd in de brede  wereldeconomie en hoe economische processen onze werkelijkheid bepalen. 

  Of je nu voor het pakket van zes of acht uur wiskunde kiest: dit is een wiskundige richting waarin talent voor wiskunde en het plezier beleven aan wiskunde essentieel zijn. Vanuit de wiskunde sla je ook de brug naar de economische pool van deze richting. Dat vereist een groot abstract vermogen, een inzicht in de reeds geziene
  wiskundige principes en een grote mate van zelfstandigheid.

  Deze studierichting bereidt je in principe niet voor op de arbeidsmarkt. Het is de bedoeling dat je na deze vorming kiest voor een professionele of een academische bachelor met aansluitend een masteropleiding. Hierbij heb je de keuze uit een breed studieaanbod. De studiekeuzeactiviteiten in de derde graad zullen je hierover voldoende informeren. Hoe nauwer het vakkenpakket van de gevolgde richting aansluit bij de gekozen studierichting in het hoger onderwijs, hoe beter je op deze vervolgstudie voorbereid bent.

  • Basisvorming

  • Vakken

   1ste jaar

   2de jaar

  • Godsdienst
   2
   2
  • Aardrijkskunde
   1
   1
  • Engels
   2
   2
  • Frans
   3
   3
  • Geschiedenis
   2
   2
  • Lichamelijke opvoeding
   2
   2
  • Natuurwetenschappen
   2
   2
  • Nederlands
   4
   4
  • Specifiek gedeelte

  • Vakken

   1ste jaar

   2de jaar

  • Economie
   4
   4
  • Informaticawetenschappen
   0
   1
  • Wiskunde
   6/8
   6/8
  • Complementair gedeelte

  • Vakken

   1ste jaar

   2de jaar

  • ICT
   1
   0
  • Talentenmodule
   2
   2
  • Totaal
   31
   31

  Talentenmodules

  Eén talentenmodule te kiezen uit volgende opties:

  • Humane wetenschappen
  • Vakken

   1ste jaar

   2de jaar

  • Humane wetenschappen
   2
   2
  • Totaal
   2
   2
  • Artistieke vorming
  • Vakken

   1ste jaar

   2de jaar

  • Artistieke vorming
   2
   2
  • Totaal
   2
   2
  • Spaans
  • Vakken

   1ste jaar

   2de jaar

  • Spaans
   2
   2
  • Totaal
   2
   2
  • Sport
  • Vakken

   1ste jaar

   2de jaar

  • Sport
   2
   2
  • Totaal
   2
   2
  • Extra wiskunde
  • Vakken

   1ste jaar

   2de jaar

  • Extra wiskunde
   2
   2
  • Totaal
   2
   2
  • Duits
  • Vakken

   1ste jaar

   2de jaar

  • Duits
   2
   2
  • Totaal
   2
   2

  MIDDENSCHOOL SV

  Lt. Dobbelaerestraat 16
  9930 Lievegem
  Tel. 09 372 78 38
  sv@campuslievegem.be
  Marijke Versprille

  BOVENBOUW SL

  Dreef 47
  9930 Lievegem
  Tel. 09 372 77 18
  sl@campuslievegem.be
  Karen De Blende