Zoekresultaten

  2de graad Economische wetenschappen

  Economische wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit die nauw aansluit bij de oude studierichting Economie met 5 uur wiskunde.
  Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde. Via de specifieke vorming in economie verwerven leerlingen inzicht in de economie als systeem en de werking van ondernemingen. Ze leren logisch en kritisch te denken om economische en wiskundige concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen.

  Economische wetenschappen is een studierichting die uitermate geschikt is voor leerlingen met een brede algemene interesse en die geboeid zijn door abstract denken binnen economische wetenschappen en wiskunde. Leerlingen Economische wetenschappen tonen voor het geheel van de vorming inzicht in complexe leerinhouden, leggen vlot verbanden tussen leerinhouden en kunnen logisch redeneren. Ze verwerven complexere leerinhouden in een beperkt
  tijdsbestek.

  Na het derde jaar blijf je bij een A-attest normaal gezien nog een jaar in dezelfde studierichting en ga je over naar het 4de jaar Economische wetenschappen.
  Na de tweede graad kies je vanuit Economische wetenschappen voor Economie-wiskunde, Economie-moderne talen of Bedrijfswetenschappen in de derde graad.

  In het hoger onderwijs komen de leerlingen uit Economie-wiskunde terecht in sterk wiskundige richtingen, vaak economisch geïnspireerd, aan de universiteit: Handelsingenieur, Toegepaste economische wetenschappen, Burgerlijk ingenieurarchitect … Ook binnen de sociaalwetenschappen zijn richtingen als Politieke en sociale wetenschappen, Rechten en criminologie perfect mogelijk. Een professionele bacheloropleiding aan de hogeschool behoort eveneens tot de mogelijkheden.
  Vanuit Economie-moderne talen zijn er in het hoger onderwijs talrijke mogelijkheden: Toegepaste taalkunde, Taal- en letterkunde, Communicatiemanagement, Handelswetenschappen en Bedrijfskunde, Sociale wetenschappen, Rechten, Criminologische wetenschappen, Onderwijs.

  • Algemene vorming

  • Vakken

   1e jaar

   2e jaar

  • Godsdienst
   2
   2
  • Aardrijkskunde
   1
   1
  • Engels
   2
   2
  • Frans
   4
   4
  • Geschiedenis
   2
   2
  • Lichamelijke Opvoeding
   2
   2
  • Biologie
   1
   1
  • Chemie
   1
   1
  • Fysica
   1
   1
  • Nederlands
   4
   4
  • Specifieke vorming

  • Vakken

   1e jaar

   2e jaar

  • Economie
   4
   4
  • Wiskunde
   5
   5
  • Complementair gedeelte

  • Vakken

   1e jaar

   2e jaar

  • Talentenmodule
   2
   2
  • ICT
   1
   1
  • Totaal
   32
   32

  Talentenmodules

  Eén talentenmodule te kiezen uit volgende opties:

  • Humane wetenschappen
  • Vakken

   1ste jaar

   2de jaar

  • Humane wetenschappen
   2
   2
  • Artistieke vorming
  • Vakken

   1ste jaar

   2de jaar

  • Artistieke vorming
   2
   2
  • Sport
  • Vakken

   1ste jaar

   2de jaar

  • Sport
   2
   2
  • STEM
  • Vakken

   1ste jaar

   2de jaar

  • STEM
   2
   2
  • Duits
  • Vakken

   1ste jaar

   2de jaar

  • Duits
   0
   2

  MIDDENSCHOOL SV

  Lt. Dobbelaerestraat 16
  9930 Lievegem
  Tel. 09 372 78 38
  sv@campuslievegem.be
  Marijke Versprille

  BOVENBOUW SL

  Dreef 47
  9930 Lievegem
  Tel. 09 372 77 18
  sl@campuslievegem.be
  Karen De Blende