2de leerjaar T

In het tweede leerjaar krijg je nog steeds een brede basisvorming van 27 uren. Dit pakket vullen we aan met een talentenmodulevan 6 uren. Wij bieden verschillende talentenmodules aan: Maatschappij & Welzijn, Economie & Organisatie en STEM.

Alle leerlingen die een A-attest behaalden in het eerste leerjaar A of het eerste leerjaar T.

Deze leerlingen worden voorbereid voor de richting "dubbele finaliteit" in het vernieuwd studieaanbod van de tweede graad.

Op het einde van het tweede leerjaar geven we een gepast studieadvies rekening houdend met de individuele talenten en interesses. Er gaat dus voldoende aandacht naar studiekeuzebegeleiding. 


 • Basisvorming

 • Vakken

  Uren

 • Aardrijkskunde
  1
 • Beeld
  1
 • Engels
  2
 • Frans (*)
  3
 • Geschiedenis
  2
 • Godsdienst
  2
 • Digiwijs
  1
 • Leer- en leefwijs
  1
 • Lichamelijke Opvoeding
  2
 • Muziek
  1
 • Natuurwetenschappen
  1
 • Nederlands (*)
  4
 • Techniek
  2
 • Wiskunde (*)
  4
 • Totaal
  27

(*) Het tweede leerjaar T is een aparte niveaugroep voor alle vakken van de basisvorming.

Talentenmodules (basisopties)

 • Maatschappij & Welzijn
 • Vakken

  Uren

 • Basisvorming
  27
 • Maatschappij & Welzijn
  5
 • Frans remediëring
  1
 • Totaal
  33
 • Economie & Organisatie
 • Vakken

  Uren

 • Basisvorming
  27
 • Economie & Organisatie
  5
 • Wetenschappen
  1
 • Totaal
  33
 • STEM
 • Vakken

  Uren

 • Basisvorming
  27
 • STEM
  5
 • Frans remediëring
  1
 • Totaal
  33

(*) Het tweede leerjaar T is een aparte niveaugroep voor alle vakken van de basisvorming.

MIDDENSCHOOL SV

Lt. Dobbelaerestraat 16
9930 Lievegem
Tel. 09 372 78 38
sv@campuszomergem.be
Marijke Versprille

BOVENBOUW SL

Dreef 47
9930 Lievegem
Tel. 09 372 77 18
sl@campuszomergem.be
Karen De Blende