3de graad Wetenschappen - Wiskunde

Deze studierichting bestaat uit twee gebonden componenten: Wetenschappen en wiskunde.

De component Wetenschappen omvat vakken als biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde. Hier wordt tijd en aandacht besteed aan het verzamelen van empirisch feitenmateriaal en aan de inzichtelijke verwerking ervan. Het verzamelen van feitenmateriaal gebeurt onder diverse vormen: experimentele waarneming in het schoollabo, veldwerk, audiovisueel materiaal, gegevens opzoeken. Je wordt geoefend in het kritisch analyseren en evalueren van dit feitenmateriaal.

In de derde graad kan de 6 u.-cursus Wiskunde – via de talentenmodule – nog uitgebreid worden tot 8 u. In deze studierichting klimt het onderwijs in de wiskunde naar een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie.
Dit gebeurt via de deelvakken algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening.

Ook in deze richting neemt de studie van de moderne talen een belangrijke plaats in.
De aandacht gaat naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur.

Je hebt met succes de tweede graad aso afgewerkt. Indien je een niet-wetenschappelijke aso-richting volgde, moet je bereid zijn een basispakket wetenschappen te verwerken.
Je hebt aanleg en interesse voor talen.
Je bent geboeid door wetenschappen. Je bent kritisch ingesteld en hebt zin voor nauwkeurigheid.

Deze aso-studierichting bereidt je in principe niet voor op de arbeidsmarkt. Het is de bedoeling dat je na deze vorming kiest voor een professionele of een academische bachelor met aansluitend een masteropleiding. Hierbij heb je de keuze uit een breed studieaanbod. De studiekeuzeactiviteiten in de derde graad zullen je hierover voldoende informeren.
Hoe nauwer het vakkenpakket van de gevolgde aso-richting aansluit bij de gekozen studierichting in het hoger onderwijs, hoe beter je op deze vervolgstudie voorbereid bent.

 • Gemeenschappelijk Pakket

 • Vakken

  1ste jaar

  2de jaar

 • Godsdienst
  2
  2
 • Nederlands
  4
  4
 • Frans
  4
  3
 • Engels
  2
  2
 • Duits
  1
  1
 • Wiskunde
  6
  6
 • Fysica
  2
  2
 • Biologie
  2
  1
 • Chemie
  2
  2
 • Aardrijkskunde
  1
  2
 • Geschiedenis
  2
  2 (CLIL)
 • Esthetica
  1
  1
 • Lichamelijke opvoeding
  2
  2
 • Totaal
  31
  30

Talentenmodules

Eén talentenmodule te kiezen uit volgende opties:

Opmerking:
*Wie 4 uur Latijn kiest, volgt geen esthetica en heeft in totaal 34 lesuren.
** Wie 4 uur Latijn kiest, volgt geen esthetica en heeft in totaal 33 lesuren.

 • Humane wetenschappen
 • Vakken

  1ste jaar

  2de jaar

 • Humane wetenschappen
  2
  2
 • Totaal
  2
  2
 • IT
 • Vakken

  1ste jaar

  2de jaar

 • IT
  2
  2
 • Totaal
  2
  2
 • Latijn
 • Vakken

  1ste jaar

  2de jaar

 • Latijn
  4*
  4**
 • Totaal
  4*
  4**
 • Spaans
 • Vakken

  1ste jaar

  2de jaar

 • Spaans
  0
  2
 • Totaal
  0
  2
 • Sport
 • Vakken

  1ste jaar

  2de jaar

 • Sport
  2
  2
 • Totaal
  2
  2
 • Wiskunde
 • Vakken

  1ste jaar

  2de jaar

 • Wiskunde
  2
  2
 • Totaal
  2
  2

MIDDENSCHOOL SV

Lt. Dobbelaerestraat 16
9930 Lievegem
Tel. 09 372 78 38
sv@campuszomergem.be
Marijke Versprille

BOVENBOUW SL

Dreef 47
9930 Lievegem
Tel. 09 372 77 18
sl@campuszomergem.be
Karen De Blende