3de graad Economie - Wiskunde

Deze studierichting bestaat uit twee componenten: Economie en Wiskunde.
In de component economie verwerf je inzicht in economisch-maatschappelijke problemen. De leerinhoud bestaat enerzijds uit algemene economie waarin de werking van de markteconomie centraal staat. Anderzijds worden in de bedrijfswetenschappen de verschillende aspecten van het ondernemen (economisch, juridisch, boekhoudkundig en ethisch) vanuit de stakeholdervisie belicht.
Wiskunde vormt de tweede belangrijke component van deze studierichting. In de derde graad kan de 6 u.-cursus Wiskunde – via de talentenmodule – nog uitgebreid worden tot 8 u. In deze studierichting klimt het onderwijs in de wiskunde naar een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie.
Dit gebeurt via de deelvakken algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening.

Deze algemeen vormende richting biedt ook een belangrijk pakket moderne talen.

Je hebt met succes de twee graad aso economie afgewerkt. Indien je uit een andere richting komt, is het noodzakelijk dat je in de tweede graad een aso-richting met 5 uur wiskunde volgde. Je moet in dat geval tevens bereid zijn een basispakket economie te verwerken.
Je hebt interesse voor actuele economische en maatschappelijke problemen.
Je hebt een uitgesproken aanleg voor wiskunde.

Deze aso-studierichting bereidt je in principe niet voor op de arbeidsmarkt. Het is de bedoeling dat je na deze vorming kiest voor een professioneleof een academische bachelor met aansluitend een masteropleiding. Hierbij heb je de keuze uit een breed studieaanbod. De studiekeuze-activiteiten in de derde graad zullen je hierover voldoende informeren.
Hoe nauwer het vakkenpakket van de gevolgde aso-richting aansluit bij de gekozen studierichting in het hoger onderwijs, hoe beter je op deze vervolgstudie voorbereid bent.

 • Gemeenschappelijk Pakket

 • Vakken

  1ste jaar

  2de jaar

 • Godsdienst
  2
  2
 • Nederlands
  4
  4
 • Frans
  4
  3
 • Engels
  2
  2
 • Duits
  1
  1
 • Wiskunde
  6
  6
 • Biologie
  1
  1
 • Chemie
  1
  1
 • Fysica
  1
  1
 • Aardrijkskunde
  1
  1
 • Geschiedenis
  2
  2 (CLIL)
 • Economie
  4
  4
 • Lichamelijke opvoeding
  2
  2
 • Totaal
  31
  30

Talentenmodules

Eén talentenmodule te kiezen uit volgende opties:

Opmerking: wie 4 uur Latijn kiest, volgt geen esthetica en heeft in totaal 33 lesuren

 • Humane wetenschappen
 • Vakken

  1ste jaar

  2de jaar

 • Humane wetenschappen
  2
  2
 • Totaal
  2
  2
 • IT
 • Vakken

  1ste jaar

  2de jaar

 • IT
  2
  2
 • Totaal
  2
  2
 • Latijn
 • Vakken

  1ste jaar

  2de jaar

 • Latijn
  op aanvraag
  op aanvraag
 • Totaal
  op aanvraag
  op aanvraag
 • Spaans
 • Vakken

  1ste jaar

  2de jaar

 • Spaans
  0
  2
 • Totaal
  0
  2
 • Sport
 • Vakken

  1ste jaar

  2de jaar

 • Sport
  2
  2
 • Totaal
  2
  2
 • Wiskunde
 • Vakken

  1ste jaar

  2de jaar

 • Wiskunde
  2
  2
 • Totaal
  2
  2

MIDDENSCHOOL SV

Lt. Dobbelaerestraat 16
9930 Lievegem
Tel. 09 372 78 38
sv@campuszomergem.be
Marijke Versprille

BOVENBOUW SL

Dreef 47
9930 Lievegem
Tel. 09 372 77 18
sl@campuszomergem.be
Karen De Blende