3de graad Economie -
Moderne Talen

Deze studierichting bestaat uit twee componenten: Economie en Moderne talen.
Deze geven de klemtonen van de studierichting aan. De l
eerinhoud economie bestaat enerzijds uit algemene economie waarin de werking van de markteconomie centraal staat. Anderzijds worden in de bedrijfswetenschappende verschillende aspecten van het ondernemen (economisch, juridisch, boekhoudkundig en ethisch) vanuit de stakeholdervisie belicht.
Deze algemeen vormende opleiding voorziet in een belangrijk pakket moderne talen. Hierbij wordt zowel aandacht besteed aan een brede theoretische basis, als aan de ontwikkeling van vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur.

Je hebt met succes de twee graad aso economie afgewerkt. Indien je een niet-economische aso-richting volgde, moet je bereid zijn een basispakket economie te verwerken.
Je hebt interesse voor actuele economische en maatschappelijke problemen.
Je hebt een uitgesproken aanleg voor talen.

Deze aso-studierichting bereidt je in principe niet voor op de arbeidsmarkt. Het is de bedoeling dat je na deze vorming kiest voor een professionele of een academische bachelor met aansluitend een masteropleiding. Hierbij heb je de keuze uit een breed studieaanbod. De studie-keuzeactiviteiten in de derde graad zullen je hierover voldoende informeren.
Hoe nauwer het vakkenpakket van de gevolgde aso-richting aansluit bij de gekozen studierichting in het hoger onderwijs, hoe beter je op deze vervolgstudie voorbereid bent.

 • Gemeenschappelijk Pakket

 • Vakken

  1ste jaar

  2de jaar

 • Godsdienst
  2
  2
 • Nederlands
  4
  4
 • Frans
  4
  4
 • Engels
  3
  3
 • Duits
  2
  2
 • Wiskunde
  3
  3
 • Natuurwetenschappen
  2
  2
 • Aardrijkskunde
  1
  1
 • Geschiedenis
  2
  2 (CLIL)
 • Economie
  4
  4
 • Esthetica
  1
  1
 • Lichamelijke opvoeding
  2
  2
 • Totaal
  30
  30

Talentenmodules

Eén talentenmodule te kiezen uit volgende opties:

Opmerking:
*Wie 4 uur Latijn kiest, volgt geen esthetica en heeft in totaal 33 lesuren

 • Humane wetenschappen
 • Vakken

  1ste jaar

  2de jaar

 • Humane wetenschappen
  2
  2
 • Totaal
  2
  2
 • IT
 • Vakken

  1ste jaar

  2de jaar

 • IT
  2
  2
 • Totaal
  2
  2
 • Latijn
 • Vakken

  1ste jaar

  2de jaar

 • Latijn
  4*
  4*
 • Totaal
  4
  4
 • Spaans
 • Vakken

  1ste jaar

  2de jaar

 • Spaans
  0
  2
 • Totaal
  0
  2
 • Sport
 • Vakken

  1ste jaar

  2de jaar

 • Sport
  2
  2
 • Totaal
  2
  2
 • Wiskunde
 • Vakken

  1ste jaar

  2de jaar

 • Wiskunde
  0
  2
 • Totaal
  0
  2

MIDDENSCHOOL SV

Lt. Dobbelaerestraat 16
9930 Lievegem
Tel. 09 372 78 38
sv@campuszomergem.be
Marijke Versprille

BOVENBOUW SL

Dreef 47
9930 Lievegem
Tel. 09 372 77 18
sl@campuszomergem.be
Karen De Blende