2de graad Wetenschappen

De studierichting wetenschappen biedt je een flink pakket positieve wetenschappen: biologie (studie van mens en natuur), chemie (scheikunde) en fysica (natuurkunde. ) Het vak biologie beoogt waarneming en studie van levende wezens, de mens inbegrepen, wat hun bouw, levensfuncties en relatie met de omgeving betreft.
In de lessen chemie ontdek je de structuur en de eigenschappen van stoffen en bestudeer je de veranderingen die deze stoffen kunnen ondergaan.
In de lessen fysica bestudeer je natuurverschijnselen en processen en leert deze te beschrijven aan de hand van universele wetten.
Je leert het wetenschappelijk denkproces aan. Dit betekent: vaardig zijn bij het experimenteren in een practicum; nauwkeurigheid verwerven bij het maken van een verslag; in staat zijn zelfstandig informatiebronnen te raadplegen i.v.m. wetenschappelijke thema’s die aanleunen bij de behandelde leerstof en kritisch omgaan met deze verworven informatie. Deze richting heeft ook een belangrijk basispakket moderne talen en 4 of 5u wiskunde. Dit vijfde lesuur is vooral uitdiepend.

Je kunt in deze studierichting instappen na het tweede jaar van de eerste graad basisoptie Moderne Wetenschappen, Latijn, Handel (A-klas), Industriële wetenschappen (A-klas).
Je hebt een ruime belangstelling voor de verschillende wetenschappen: biologie, chemie en fysica. Je bent bereid om op regelmatige basis, gestructureerd en nauwkeurig te werken en je bezit voldoende vaardigheid voor proefondervindelijk onderzoek.
Voor de richting wetenschappen met 5u wiskunde kies je als je een sterk wiskundig inzicht hebt.

Vanuit de richting wetenschappen met 4 u. wiskunde kan je in de derde graad doorstromen naar Moderne talen – Wetenschappen. Heb je 5 u. wiskunde gevolgd, dan kan je ook naar de richting Wetenschappen – Wiskunde met 6u of 8u wiskunde.
Overschakelen naar een richting met economie kan je alleen na het bijwerken van een basispakket economie.
Deze aso-richting bereidt je niet voor op de arbeidsmarkt. In principe kun je na de derde graad verder studeren in verschillende vormen van hoger onderwijs.

 • Gemeenschappelijk Pakket

 • Vakken

  1ste jaar

  2de jaar

 • Godsdienst
  2
  2
 • Nederlands
  4
  4
 • Frans
  4
  4
 • Engels
  3
  2
 • Duits
  0
  1/0 (*)
 • Wiskunde
  4/5
  4/5 (*)
 • Fysica
  2
  2
 • Biologie
  2
  2
 • Chemie
  2
  2
 • Aardrijkskunde
  1
  1
 • Geschiedenis
  2
  2
 • Economie
  0
  0
 • Lichamelijke opvoeding
  2
  2

(*) wie kiest voor 4 uur wiskunde, krijgt 1 uur Duits

Talentenmodules

Te kiezen uit:
- Latijn
of een combinatie van 2 van volgende opties:
- STEM, IT, Kunst & Expressie of Sport.

 • Latijn
 • Vakken

  Uren

  2de jaar

 • Latijn
  4
  4
 • Totaal
  4
  4
 • STEM
 • Vakken

  Uren

  2de jaar

 • STEM
  2
  2
 • Totaal
  2
  2
 • IT
 • Vakken

  Uren

  2de jaar

 • IT
  2
  2
 • Totaal
  2
  2
 • Kunst & Expressie
 • Vakken

  Uren

  2de jaar

 • Kunst & Expressie
  2
  2
 • Totaal
  2
  2
 • Sport
 • Vakken

  Uren

  2de jaar

 • Sport
  2
  2
 • Totaal
  2
  2

MIDDENSCHOOL SV

Lt. Dobbelaerestraat 16
9930 Lievegem
Tel. 09 372 78 38
sv@campuszomergem.be
Marijke Versprille

BOVENBOUW SL

Dreef 47
9930 Lievegem
Tel. 09 372 77 18
sl@campuszomergem.be
Karen De Blende