2de graad Economie

Economie is de studie van de 'huishouding'.
Eén soort huishouden met zijn inkomsten en uitgaven ken je al: het gezin. Andere huishoudingen vinden we bij bedrijven en bij de overheid. De nadruk ligt op economie. De verschillende huishoudingen van verschillende landen beïnvloeden elkaar voortdurend: dat is de economische kringloop.
Bedrijfsbezoeken verrijken deze theoretische basis.
Verder bestudeer je het gedrag van de verbruiker (consument) en de producent (voortbrenger van goederen). Je hebt naast belangstelling voor economie, ook interesse in talen, wiskunde en wetenschappen.
Je kiest in deze richting voor 4 of 5 uur wiskunde. De vijfde lestijd wiskunde moet vooral als uitdiepend beschouwd worden.

Je kunt in deze studierichting instappen na het tweede jaar van de eerste graad basisoptie Moderne Wetenschappen, Latijn, Handel(A-klas), Industriële wetenschappen (A-klas). Er wordt geen specifieke voorkennis economie verondersteld. Je hebt een ruime belangstelling voor economisch-maatschappelijke problemen. Je kunt zelfstandig werken en je hebt aanleg voor het structureren en verwerken van informatie. Je kunt helder, logisch en kritisch denken. Voor de richting economie met 5 uur wiskunde kies je wanneer je een sterk wiskundig inzicht hebt.

Vanuit de richting economie met 4 u. wiskunde kan je  in de derde graad doorstromen naar economie-moderne talen. Heb je 5 u. wiskunde gevolgd, dan kan je ook naar de richting economie-wiskunde. Overschakelen naar een richting met wetenschappen kan je alleen na het bijwerken van een basispakket wetenschappen. Deze aso-richting bereidt je niet voor op de arbeidsmarkt. In principe kun je na de derde graad verder studeren in verschillende vormen van hoger onderwijs.

 • Gemeenschappelijk Pakket

 • Vakken

  1ste jaar

  2de jaar

 • Godsdienst
  2
  2
 • Nederlands
  4
  4
 • Frans
  4
  4
 • Engels
  3
  2
 • Duits
  0
  1/0 (*)
 • Wiskunde
  4/5
  4/5 (*)
 • Fysica
  1
  1
 • Biologie
  1
  1
 • Chemie
  1
  1
 • Aardrijkskunde
  1
  1
 • Geschiedenis
  2
  2
 • Economie
  4
  4
 • Lichamelijke opvoeding
  2
  2

(*) wie kiest voor 4 uur wiskunde, krijgt 1 uur Duits

Talentenmodules

Te kiezen uit:
- Latijn
of een combinatie van 2 van volgende opties:
- STEM, IT, Kunst & Expressie of Sport.

 • Latijn
 • Vakken

  Uren

  2de jaar

 • Latijn
  4
  4
 • Totaal
  4
  4
 • STEM
 • Vakken

  Uren

  2de jaar

 • STEM
  2
  2
 • Totaal
  2
  2
 • IT
 • Vakken

  Uren

  2de jaar

 • IT
  2
  2
 • Totaal
  2
  2
 • Kunst & Expressie
 • Vakken

  Uren

  2de jaar

 • Kunst & Expressie
  2
  2
 • Totaal
  2
  2
 • Sport
 • Vakken

  Uren

  2de jaar

 • Sport
  2
  2
 • Totaal
  2
  2

MIDDENSCHOOL SV

Lt. Dobbelaerestraat 16
9930 Lievegem
Tel. 09 372 78 38
sv@campuszomergem.be
Marijke Versprille

BOVENBOUW SL

Dreef 47
9930 Lievegem
Tel. 09 372 77 18
sl@campuszomergem.be
Karen De Blende